Album

  • Widok wnętrza w kierunku chóru muzycznego

    Na kartonie adnotacja ołówkiem: "Wnętrze kościoła dominikanów"; linijki kadrowania do druku (ołówkiem). Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Neg. nr 1237 w IS PAN ...
  • Panorama miasta z Zarzecza

    Na kartonie: pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO"; adnotacja ołówkiem: "Wilno". Na kartonie verso: pieczęć owalna "APARAT HISTORYI SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃ ...
  • Fasada skrzydła frontowego

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK42 Żółkiew 036. Na kartonie verso naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. Publ. T. Szydłowski, Ruiny Polski, Kraków 1919, il. 102. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading