Album

  • Widok od strony zabudowań gospodarczych

    Na kartonie adnotacja piórem: "Świrz Zamek od strony zabudowań (dworskich)". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Figury posłów szwedzkich na fasadzie

    Recto kartonu: adnotacje atramentem: „Fot. Prac. Fotogr. Bibl. Jag. / Repr. wg »Pam. Sandom.« I,”, „Rycina przedstawiająca nieistniejące posągi posłów szwedzkich z fasady pałacu biskupó ...
  • Sala na I piętrze (tzw. Sala Fontanowska), dekoracja sztukatorska sklepienia

    Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / [nr inw.] 3527”; adnotac ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading