Album

  • Kaplica św. Anny, wnętrze

    Verso odbitki: pieczęć „Fot. E. Frankiewicz / Repr. [nieczytelne]”; pieczęć „Klasztor OO. Franciszkanów / Opole, Plac Wolności 2 / KAPLICA ŚW. ANNY – PIASTOWSKA”; adnotacja ołówkiem ...
  • Ołtarz mariacki, rewers prawego ruchomego skrzydła ołtarzowego, kwatera ze sceną Zdjęcia z krzyża (niewiasta)

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 013251. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 013252”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków / 1738”. Publ.: T. Szydłowsk ...
  • Ostatnia Wieczerza

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „Ryc. 74. Ostatnia Wieczerza z Czerska”, [sygn.] „IHSUJ P 016337”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading